Następujące czynności są zabronione:

-Zarejestrowanie więcej niż jednej postaci przez jednego użytkownika w celu uzyskania przewagi i/lub zwiększenia majątku swoich postaci lub postaci osób trzecich (wielokrotne rejestracje).
-Używanie oprogramowania w celu poprawy / zautomatyzowania funkcjonalności gry (boty, oszukiwanie).
-Zastosowanie w pseudonimie postaci i/lub nazwie dywizji obraźliwych sformułowań a także rejestracja nazw i pseudonimów naruszających regulamin, nawołujących do konfliktów etnicznych politycznych, religijnych itp. lub będących linkami do innych zasobów internetowych. Ponadto, aby uniknąć nieporozumień pomiędzy graczami, pseudonimy i nazwy dywizji nie powinny być podobne do nazw i pseudonimów stosowanych przez administrację gry oraz innych graczy.
-Upokarzanie, oczernianie i obrażanie godności administratorów gry, moderatorów, innych graczy, jak również osób trzecich spoza gry.
-Naruszanie lub lekceważenie zasad zachowania na czacie (systematyczne, celowe łamanie zasad).
-Wykorzystywanie „bugów” (błędów technicznych), przekazywanie informacji o ich istnieniu do osób trzecich, z wyjątkiem Administracji.
-Przesyłanie, transmisja, reprodukcja i rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób oprogramowania gry lub innych materiałów, które są w całości lub częściowo chronione przez prawa autorskie i inne prawa, bez zgody właściciela lub właściciela prawnego.
-Rozpowszechnianie informacji o charakterze seksualnym (w różnych formach prezentacji i rozpowszechniania), które nie są przeznaczone do odbioru przez osoby poniżej 18 roku życia.
-Popełnianie lub nakłanianie osób trzecich do popełnienia czynów zabronionych przez prawo, w tym tych związanych z handlem narkotykami, działalnością terrorystyczną, nawoływanie do obalenia legalnie wybranego rządu, pornografia, wszelkie formy dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, religię lub inne cechy.
-Przekazywanie innym użytkownikom danych dotyczących własnej postaci (nazwa użytkownika, hasło), zarówno bezpłatnie, jak i za pieniądze (prawdziwe lub w grze).
-Sprzedaż dywizji w walucie gry lub za realne pieniądze, wymiana dywizji za wyposażenie, zasoby itd.
-Kupowanie i sprzedaż przedmiotów, artefaktów, zasobów, waluty w grze za prawdziwe pieniądze.

Z powodu naruszenia tych oraz innych zasad obowiązujących w grze użytkownikowi może być natychmiastowo, bez wcześniejszego powiadomienia zastrzeżony dostęp do usług gry lub te usługi mogą zostać ograniczone w całości lub częściowo.
Administracja zarządza i administruje grą według własnego uznania.
Korzystanie z usług gry przez gracza odbywa się wyłącznie na jego własną odpowiedzialność, co oznacza, że administracja nie ponosi odpowiedzialności za gracza w żadnym wypadku, w tym za żadne pośrednie i/lub bezpośrednie szkody, które gracz może odnieść podczas korzystania z gry lub w przypadku niemożności otrzymania takich usług.

Obecne zasady mogą zostać zmienione przez administrację gry bez uprzedniego powiadomienia. Gracz powinien sprawdzać powyższe warunki regularnie, przynajmniej raz w tygodniu.
W przypadku, gdy taka kontrola nie została wykonana w wyznaczonym czasie lub nowa wersja zasad została przeczytana i gracz kontynuuje korzystanie z usług gry, zakłada się, że gracz przeczytał i zgadza się na zasady gry (nową wersję zasad).

DOM